Pytania Behawioralne: Kluczowe Narzędzie W Procesie Rekrutacji

Wywiad behawioralny to jeden z najskuteczniejszych sposobów oceny umiejętności i predyspozycji kandydatów podczas procesu rekrutacji. Jest to technika, która umożliwia zgłębienie zachowań oraz doświadczeń przeszłych kandydatów, co pozwala lepiej zrozumieć, jak zachowają się w przyszłych sytuacjach zawodowych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej pytaniom behawioralnym oraz ich roli w procesie selekcji kandydatów.

Dlaczego Wywiad Behawioralny Jest Ważny?

Wywiad behawioralny pozwala ocenić konkretne umiejętności i kompetencje kandydatów poprzez analizę ich zachowań w różnych sytuacjach. Jest to bardziej obiektywny sposób oceny niż tradycyjne pytania związane z doświadczeniem zawodowym czy wykształceniem. Dzięki pytaniom behawioralnym można lepiej zrozumieć, jak kandydat radzi sobie w różnych sytuacjach oraz jakie są jego mocne i słabe strony.

Pytania Kompetencyjne

Pytania behawioralne często są nazywane również pytaniami kompetencyjnymi. Są to pytania, które skupiają się na konkretnych umiejętnościach i kompetencjach niezbędnych do wykonywania danej pracy. Przykładowe pytania kompetencyjne mogą dotyczyć umiejętności przywódczych, zarządzania czasem, rozwiązywania konfliktów czy pracy w zespole.

Jak Formułować Pytania Behawioralne?

Aby zadawać skuteczne pytania behawioralne, należy pamiętać o kilku zasadach:

 • Pytania powinny być konkretne i oparte na rzeczywistych sytuacjach z życia zawodowego kandydata.
 • Pytania powinny być otwarte, aby umożliwić kandydatowi swobodną odpowiedź i opisanie swoich doświadczeń.
 • Pytania powinny dotyczyć konkretnych umiejętności i kompetencji wymaganych do wykonywania danej pracy.
 • Pytania powinny być zadawane w sposób klarowny i zrozumiały.

Przykładowe Pytania Behawioralne

Oto kilka przykładowych pytań behawioralnych, które można wykorzystać podczas wywiadu rekrutacyjnego:

Pytanie Opis
Opowiedz o sytuacji, gdy musiałeś/-aś rozwiązać konflikt w zespole. To pytanie pozwala ocenić umiejętności komunikacyjne oraz rozwiązywania konfliktów kandydata.
Jak radzisz sobie ze stresem w sytuacjach napięcia w pracy? To pytanie pozwala ocenić umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz zarządzania emocjami.
Opowiedz o sytuacji, gdy musiałeś/-aś szybko podjąć decyzję w warunkach presji czasu. To pytanie pozwala ocenić umiejętności podejmowania decyzji oraz działania w warunkach stresu.

Pytania behawioralne są niezwykle istotnym narzędziem w procesie rekrutacji, pozwalającym lepiej poznać kandydatów i ocenić ich umiejętności oraz kompetencje. Dzięki nim rekruterzy mogą dokładniej dopasować kandydatów do wymagań danego stanowiska pracy. Dlatego też warto zadawać pytania behawioralne podczas wywiadów rekrutacyjnych, aby dokonać najlepszego wyboru spośród potencjalnych kandydatów.

Najczęściej zadawane pytania

Podczas wywiadu rekrutacyjnego mogą pojawić się różnorodne pytania behawioralne. Poniżej przedstawiamy kilka z najczęściej stosowanych:

 1. Jak radzisz sobie w sytuacjach, gdy masz do wykonania wiele zadań naraz?
 2. Opisz sytuację, w której musiałeś/-aś współpracować z trudnym współpracownikiem.
 3. Jak reagujesz na negatywną opinię lub krytykę ze strony przełożonych?

Metoda STAR

Podczas zadawania pytań behawioralnych często stosuje się metodę STAR, która pomaga kandydatowi w strukturyzowaniu odpowiedzi:

 • Sytuacja: Opisz krótko kontekst sytuacji, w której się znalazłeś/-aś.
 • Zadanie: Co dokładnie musiałeś/-aś zrobić w tej sytuacji?
 • Akcja: Jakie działania podjąłeś/-aś, aby rozwiązać problem?
 • Rezultat: Jaki był efekt Twoich działań? Co się stało?
Photo of author

Patryk

Dodaj komentarz